Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Francouzština - středně pokročilí - konverzace

Výuka probíhá s pomocí moderní zahraniční učebnice francouzštiny ( Panorama II), což je základní učebnice pro studenta a učebnice doplňková k procvičování a opakování gramatiky. V návaznosti na znalost gramatiky pro mírně pokročilé probírání dalších gramatických jevů ( používání vazeb s konjunktivem, ovládání nepřímé řeči, zájmen, typy souvětí atd.) Prohloubení schopnosti komunikovat na různá aktuální témata z kadodenního života. Opakování a procvičování slovní zásoby a gramatiky interaktivní metodou s důrazem na konverzaci. V hodinách se používá audio-vizuální technika k rozvoji poslechových a komunikativních dovedností. Práce s textem s důrazem na dobrou orientaci a porozumění (texty z internetu, články novin a časopisů apod.), přitom se student průběžně seznamuje s reáliemi frankofonních zemí. Četba a překlad literárních textů.

Používané materiály:

Učebnice francouzštiny ( Panorama II). Používáme články z novin, časopisů a internetu. Lektor nosí kopie materiálů na každou hodinu.

Lektoři:

Zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Podzimní semestr 2020

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

25.08.2020

Zápisy do jarního semestru 2020. Začátek jarního semestru je 10.2. 2020

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny. Jarní semester začíná 10.2. 2020 a končí 13. 6. 2020

17.01.2020

Druhé pololetí začíná 10. února

16.01.2020