Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Beginners (úplní začátečníci)

CEF(Evropský referenční rámec): A1

Všeobecné zásady:

  • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum, vysvětlení gramatických jevů probíhá v českém jazyce
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
  • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Výukové materiály:

  • New English File Beginner - originální britské učebnice z nakladatelství Oxford University Press + další doplňkové materiály
  • Učebnice je rozdělena do dvou částí - MULTIPACK A obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 1-4, MULTIPACK B obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 5-8
  • Učebnice klade důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, má zábavnou a hravou formu

Co se naučíme:

Slovní zásoba: představit se; základní pozdravy; odpovídat na jednoduché otázky o sobě a jiných lidech, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně; nakoupit běžné věci s pomocí gestikulace; používat základní číslovky a údaje o množství, času a cenách; vyplnit jednoduchý dotazník; napsat pohlednici či krátký email

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, množné číslo podstatných jmen, zájmena, číslovky, can/can´t, abeceda.

Lektoři:

kurz vedou zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021