Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Beginners (úplní začátečníci)

CEF(Evropský referenční rámec): A1

Všeobecné zásady:

  • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum, vysvětlení gramatických jevů probíhá v českém jazyce
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
  • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Výukové materiály:

  • New English File Beginner - originální britské učebnice z nakladatelství Oxford University Press + další doplňkové materiály
  • Učebnice je rozdělena do dvou částí - MULTIPACK A obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 1-4, MULTIPACK B obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 5-8
  • Učebnice klade důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, má zábavnou a hravou formu

Co se naučíme:

Slovní zásoba: představit se; základní pozdravy; odpovídat na jednoduché otázky o sobě a jiných lidech, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně; nakoupit běžné věci s pomocí gestikulace; používat základní číslovky a údaje o množství, času a cenách; vyplnit jednoduchý dotazník; napsat pohlednici či krátký email

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, množné číslo podstatných jmen, zájmena, číslovky, can/can´t, abeceda.

Lektoři:

kurz vedou zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Nový školní rok 2023 - 2024

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČALY

01.09.2023

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021