Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Francouzština - mírně pokročilí

Co už umíme:

Základní gramatické jevy - časování sloves, číslovky, budoucí čas, zájmena, minulý čas, přídavná jména, dělivý člen a jeho použití, odpovědi oui a si po záporné otázce, zvratná slovesa, rozkazovací způsob, příslovečné určení místa, slovesa pohybu a jejich minulý čas, hovořit o aktivitách ve volném čase, hodiny a data, konverzovat na téma hotel a restaurace, určit místo, popsat byt, informovat o trase, počasí atd.

Co se naučíme:

Gramatika: minulý čas (imparfait) - jeho tvoření a použití, předmět, jeho vyjádření a postavení, výrazy týkající se průběhu akce (etre en train), nedávná minulost (passé récent), vedlejší věta přívlastková uvozená pomocí qui, que, čas (futur simple), porovnání (stupňování přídavných jmen a příslovcí- doplnění), zájmena en, y, vyjádření podmínky, konjunktiv přítomný (Subjonctif présent) s určitými slovesy, výrazy množství

Konverzační témata:

  • představit rodinu, vyprávět vzpomínku,
  • vytvořit životopis
  • plány do budoucna
  • prostředky komunikace (televize, rádio, tisk)
  • vyjádřit osobní problémy, reagovat na problémy druhých, poskytnout pomoc
  • domluvit si schůzku, telefonovat
  • popis osoby
  • práce a podnikání
  • shrnout obsah novinového článku

Používané materiály:

Originální francouzská učebnice: Écho 1 + řada dalších doplňkových materiálů v podobě pracovních listů.

Lektoři:

Zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021