Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

English Conversation - Anglická konverzace

Všeobecné zásady:

 • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
 • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích

Pro koho je kurz určen:

 • velmi pokročilé studenty (od Upper-Intermediate)
 • absolventy zkoušek FCE a CAE

Co dokážeme:

 • formulovat jasně své myšlenky a konverzovat na jakékoli téma
 • vyjádřit svůj názor na řadu nejnáročnějších oblastí a diskutovat o tom
 • porozumět mluvenému slovu včetně televizních a rozhlasových pořadů
 • používat bez problémů všechny gramatické jevy (slovesné časy, modální slovesa, nepřímou řeč apod.)

Co se naučíme a zdokonalíme:

 • vyjádřit ještě lépe svůj názor a diskutovat o problému
 • souvisle hovořit o nejrůznějších tématech
 • rozšíříme slovní zásobu v oblastech, které nás zajímají
 • zopakujeme a upevníme znalosti gramatiky (nová frázová slovesa, slovní vazby atd.)
 • používat angličtinu v běžném životě, budeme trénovat pohotové reakce

Výukové materiály:

Kurz není veden podle jedné učebnice. Na každé lekci dostanete zdarma pracovní listy z různých učebnic, tisku, internetu atd. Výuka probíhá v učebně s možností internetového připojení.

Lektoři:

Kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí.

Aktuality

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021